Mimar Sinan’ın Hayatı(Kısa-Özet Bilgi)

0

Mimar Sinan, 29 Mayıs 1489 yılında Ağırnas’da dünyaya gelmiştir. Osmanlı döneminde yaptığı eserler ile bilinen ve çoğu eserinin hala çok beğenildiği Mimar Sinan, I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat zamanlarında baş mimar olarak görev yapmış ve birçok önemli ve bir o kadar da tasarım harikası yapıtları sunmuştur.

29 Mayıs 1489 yılında dünyaya gelen Mimar Sinan (diğer ismi ise Sinaneddin Yusuf) Kayseri’nin Agrianos köyünde dünyaya gelmiştir.
Yavuz Sultan Selim zamanında henüz 22 yaşındayken İstanbul’a devşirme olarak gelmiş ve burada acemiler yeniçeri ocağına alınmıştır.

Yeniçerilik zamanında birçok sanat eserini inceleyen Mimar Sinan, bu incelemelerinde yakaladığı birçok noktayı ilerleyen dönemlerde kendi projeleri üzerinde kullanacaktır.

Kanuni Sultan Süleyman’ın 1533 yılında yapacağı İran Seferi sırasında Van Gölü’nde karşı sahile gitmek amacıyla duraksayacağı yere Mimar Sinan tasarım harikası iki haftada üç adet kadırga yapıp kadırgaların içerisini çok güzel donatarak büyük bir itibar kazanmıştır.

Sultan Süleyman’da Mimar Sinan’a ödül olarak İran Seferi dönüşünde Yeniçeri Ocağı’Nda kendisine Hasekilik rütbesi verilmesini ister.

1537 Korfu, Pulya ve 1538 Maldova seferlerine katılan Mimar Sinan, 1538 yılında yapılan Karaboğdan Seferinde Osmanlı Ordusu’nun Prut Nehri’ni geçmesi için gerekli olan köprüyü yapması için Kanuni’nin veziri olan Damat Çelebi Lütfi Paşa tarafından emir alır. Bu işte de başarılı ile alnının akı ile çıkan Mimar Sinan, 49 yaşında yeniçerilik görevine son vererek Başmimarlık görevine atanır.

1538 yılında Başmimar olan Mimar Sinan, 49 yaşında başladığı Başmimarlığa 49 yıl sonra son verecek ve bu zaman içerisinde günümüzde bile araştırmaları devam eden ve hala o Mimar Sinan’ın ne kadar zeki bir insan olduğunun anlaşılmasını sağlayan çok önemli eserler vermiştir.

Mimar Sinar, Mimarlık hayatında birçok camii, medrese, külliye, türbe, kervansaray, saray, mahzen, hamam ve köprü yapmıştır.

Mimar Sinan’ın yaptığı en önemli eserler aşağıda belirtilen 3 eser olmuştur.

1- Şehzade (Mehmed) Camii

Mimar Sinan’ın “Çıraklık eserim” olarak isimlendirdiği bu mimari açıdan mükemmel camii, 1544 ile 1548 yılları arasında yapmıştır. Bu camiinin yapılmasının nedeni 22 yaşında ölen oğlu Mehmed adına yapmak istemesidir.

2- Süleymaniye Camii

Mimar Sinan’ın “Kalfalık Eserim” olarak isimlendirdiği 1551 ile 1557 yılları arasında yapılan bu camii, içerisinde medreseler, kütüphane, hastane, sıbyan mektebi, hamam, imaret, hazire ve dükkanları barındırır.

3- Selimiye Camii

Mimar Sinan’ın “Ustalık Eserim” olarak isimlendirdiği en önemli eseridir.

Koca Mimar Sinan, hayatına birçok sefer ve eser sığdırmış, Osmanlı tarihindeki en önemli sanatçılardandır. Mimar Sinan 17 Temmuz 1588 yılında 99 yaşında hayatını kaybeder.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here